Medzinárodný partner v oblasti

Business Intelligence a Data Warehouse

SLUŽBY

BUSINESS INTELLIGENCE,
DATA ANALYTICS

Sledovanie reálnej výkonnosti, analýza a rýchle vyhodnotenie dát a informácií v prehľadnom reporte.

DATAWAREHOUSE,
OPERATIONAL DATA STORE

Pomôžeme zhromažďovať, extrahovať a ukladať vaše dáta. Zároveň pomocou ODS zrýchlime procesy potrebné pre aplikácie.

BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT

Zameriavame sa aj na metódy zlepšenia podnikových procesov a zlepšovaní výkonnosti firiem, ktoré vedú aj k vyššiemu zisku vďaka našej službe Team Assistant

MASTER DATA MANAGEMENT,
DATA SOLUTIONS

Nájdeme spôsob ako spracovať vaše dáta, akú vhodnú analýzu použiť a aký výstup dát bude zodpovedať vašim požiadavkám.

DATA INTEGRATION,
DATA QUALITY

Z množstva získaných dát očistíme a vyberieme len tie dôležité dáta, ktoré použijeme na detailnejšiu analýzu procesov a dát.

 

PLANNING,
FINANCIAL CONSOLIDATION

Pomocou automatizácie dokážeme skonsolidovať dáta od zberu cez analýzu až po reporting. Ušetríme tak čas a aj presnosť vyhodnotenia.

BIG DATA

Neštrukturalizované dáta, ktoré máte dostupné pomôžeme rozanalyzovať a identifikovať tie najdôležitejšie. Dáta spracujeme a vytvoríme relevantné informácie.

APPLICATION DEVELOPMENT

Aplikácie vám vyrobíme a to naprieč používanými zariadeniami, programovacími jazykmi a platformami.

 

COMPLEX TESTING

Robíme viac druhov testov, pričom skúšame viaceré scenáre, rozlíšenia a analyzujeme viaceré prostredia.

O NÁS

Úzka spolupráca slovenskej spoločnosti MAIND a českej Neit Consulting vyvrcholila vytvorením spoločnej obchodno-dodávateľskej skupiny Neit Group. Tá zastrešuje obe spoločnosti na slovenskom a českom trhu v oblastiach Data Warehouse, Business Inteligence a BPM.

Pre zákazníkov zabezpečujeme služby a odborné poradenstvo pri spracovaní a prezentácii dát vo všetkých sektoroch trhu.

Striktne dodržujeme náš etický kódex správania a očakávame, že aj všetci naši dodávatelia a obchodní partneri sa budú správať v zhode so všeobecnými etickými princípmi. 

Róbert Sándor

Predseda predstavenstva

Vlastimil Šimek

Člen predstavenstva

NOVINKY

TECHNOLÓGIE

ZÁKAZNÍCI

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST

Senior DWH/BI konzultant – Microsoft

DWH BI Konzultant – junior

KONTAKT

Neit Group a.s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Slovensko

info@neit.group
+421 903 123 583

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!