Skip to content

Medzinárodný partner v oblasti

Business Intelligence a Data Warehouse

SLUŽBY

BUSINESS INTELLIGENCE,
DATA ANALYTICS

Sledovanie reálnej výkonnosti, analýza a rýchle vyhodnotenie dát a informácií v prehľadnom reporte.

DATAWAREHOUSE,
OPERATIONAL DATA STORE

Pomôžeme zhromažďovať, extrahovať a ukladať vaše dáta. Zároveň pomocou ODS zrýchlime procesy potrebné pre aplikácie.

BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT

Zameriavame sa aj na metódy zlepšenia podnikových procesov a zlepšovaní výkonnosti firiem, ktoré vedú aj k vyššiemu zisku vďaka našej službe Team Assistant

MASTER DATA MANAGEMENT,
DATA SOLUTIONS

Nájdeme spôsob ako spracovať vaše dáta, akú vhodnú analýzu použiť a aký výstup dát bude zodpovedať vašim požiadavkám.

DATA INTEGRATION,
DATA QUALITY

Z množstva získaných dát očistíme a vyberieme len tie dôležité dáta, ktoré použijeme na detailnejšiu analýzu procesov a dát.

 

PLANNING,
FINANCIAL CONSOLIDATION

Pomocou automatizácie dokážeme skonsolidovať dáta od zberu cez analýzu až po reporting. Ušetríme tak čas a aj presnosť vyhodnotenia.

BIG DATA

Neštrukturalizované dáta, ktoré máte dostupné pomôžeme rozanalyzovať a identifikovať tie najdôležitejšie. Dáta spracujeme a vytvoríme relevantné informácie.

APPLICATION DEVELOPMENT

Aplikácie vám vyrobíme a to naprieč používanými zariadeniami, programovacími jazykmi a platformami.

 

COMPLEX TESTING

Robíme viac druhov testov, pričom skúšame viaceré scenáre, rozlíšenia a analyzujeme viaceré prostredia.

O NÁS

Úzka spolupráca slovenskej spoločnosti MAIND a českej Neit Consulting vyvrcholila vytvorením spoločnej obchodno-dodávateľskej skupiny Neit Group. Tá zastrešuje obe spoločnosti na slovenskom a českom trhu v oblastiach Data Warehouse, Business Inteligence a BPM.

Pre zákazníkov zabezpečujeme služby a odborné poradenstvo pri spracovaní a prezentácii dát vo všetkých sektoroch trhu.

Striktne dodržujeme náš etický kódex správania a očakávame, že aj všetci naši dodávatelia a obchodní partneri sa budú správať v zhode so všeobecnými etickými princípmi. 

Róbert Sándor

Predseda predstavenstva

Vlastimil Šimek

Člen predstavenstva

NOVINKY

TECHNOLÓGIE

ZÁKAZNÍCI

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST

Celú ponuku aktuálnych voľných pracovných pozícií nájdete na stránke MAIND s.r.o. 

Našim zamestnancom vytvárame priestor na osobný rast, podporujeme vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti formou certifikácie v technologických oblastiach ako sú Oracle, Microsoft, SAS, Advanced Analytics, Big data.

KONTAKT

Neit Group a.s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Slovensko

info@neit.group
+421 903 123 583

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
Field is required!
Field is required!
Firma
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!