Spájame svet
biznisu s dátami.
Zrozumiteľne.

Spájame svet biznisu s dátami.
Zrozumiteľne.

SME VÁŠ MEDZINÁRODNÝ PARTNER PRE DÁTA INTELLIGENCIE.

SME VÁŠ MEDZINÁRODNÝ PARTNER PRE DÁTA INTELLIGENCIE.

DATA
INTELLIGENCE

Riešenie pre dátovú analýzu a reporting. Podpora pre rozhodovanie manažmentu, rovnako ako operatívne riadenie.

DÁTOVÝ SKLAD
AKO SLUŽBA

Presuňte zodpovednosť za tvorbu a prevádzkovanie dátového skladu na nás.

CLOUD &
DATA GOVERNANCE

Neštrukturalizované údaje pomôžeme analyzovať a identifikovať tie najdôležitejšie. Dáta spracujeme a vytvoríme relevantné informácie.

DATA MANAGEMENT
& INTEGRÁCIA

Data Logistic Platform (DaLoP) vám zaistí migráciu dát a dátovú integráciu dávkovým spôsobom aj v reálnom čase.

PROCESNÉ
KONANIE

Optimalizácia a automatizácia procesov, podpora práce s dokumentmi. Riešenie pre bezpapierovú kanceláriu.

CORPORATE PERFORMANCE
MANAGEMENT

Systémy pre plánovanie, budgeting a forecasting. Riešenie pre finančnú konsolidáciu.

REGULATÓRNY
REPORTING

Automatizácia spracovania reportovacej povinnosti voči ČNB pre klientov finančného trhu.

CUSTOMER
INTELLIGENCE

Riadenie vzťahov so zákazníkmi z pohľadu obchodu, servisu aj marketingu v jednotnom ucelenom riešení.

VÝVOJ
APLIKÁCIÍ

Vytvoríme vám aplikáciu na mieru. Vieme to naprieč rôznymi zariadeniami, platformami a programovacími jazykmi.

DATA INTELLIGENCE

Monitorovanie reálnej výkonnosti, analýza a rýchle vyhodnotenie dát a informácií, elegantný reporting.

DÁTOVÝ SKLAD
AKO SLUŽBA

Presuňte zodpovednosť za tvorbu a prevádzkovanie dátového skladu na nás.

CLOUD &
DATA GOVERNANCE

Neštrukturalizované údaje pomôžeme analyzovať a identifikovať tie najdôležitejšie. Dáta spracujeme a vytvoríme relevantné informácie.

DATA MANAGEMENT
& INTEGRÁCIA

Data Logistic Platform (DaLoP) vám zaistí migráciu dát a dátovú integráciu dávkovým spôsobom aj v reálnom čase.

PROCESNÉ KONANIE

Optimalizácia a automatizácia procesov, podpora práce s dokumentmi. Riešenie pre bezpapierovú kanceláriu.

CORPORATE PERFORMANCE
MANAGEMENT

Systémy pre plánovanie, budgeting a forecasting. Riešenie pre finančnú konsolidáciu.

REGULATÓRNY
REPORTING

Automatizácia spracovania reportovacej povinnosti voči ČNB pre klientov finančného trhu.

CUSTOMER
INTELLIGENCE

Riadenie vzťahov so zákazníkmi z pohľadu obchodu, servisu aj marketingu v jednotnom ucelenom riešení.

VÝVOJ
APLIKÁCIÍ

Vytvoríme vám aplikáciu na mieru. Vieme to naprieč rôznymi zariadeniami, platformami a programovacími jazykmi.

TECHNOLÓGIE A APLIKÁCIE

TECHNOLÓGIE A APLIKÁCIE

Rastislav Mičík
predseda predstavenstva

Klientom pomáhame so spracovaním dát od ich zberu, cez uloženie a spracovanie až po tvorbu následných analýz a reportov, aby sa pri rozhodovaní mohli oprieť o solídne základy, nie iba o dojmy.

Podporujeme zákazníkov pri nastavovaní a automatizácii procesov, aby dokázali rýchlo a flexibilne rozhodovať o kľúčových záležitostiach a mali voľné ruky pre využitie nových príležitostí, ktoré prináša trh.

Skupinu Neit Group tvorí Neit Consulting MAIND, ktoré pôsobia na slovenskom, českom a rakúskom trhu od roku 2005. Skupina vznikla v roku 2018.

Robert Ernest
člen predstavenstva

Klientom pomáhame so spracovaním dát od ich zberu, cez uloženie a spracovanie až po tvorbu následných analýz a reportov, aby sa pri rozhodovaní mohli oprieť o solídne základy, nie iba o dojmy.

Podporujeme zákazníkov pri nastavovaní a automatizácii procesov, aby dokázali rýchlo a flexibilne rozhodovať o kľúčových záležitostiach a mali voľné ruky pre využitie nových príležitostí, ktoré prináša trh.

Skupinu Neit Group tvorí Neit Consulting MAIND, ktoré pôsobia na slovenskom, českom a rakúskom trhu od roku 2005. Skupina vznikla v roku 2018.

Rastislav Mičík
predseda predstavenstva

Robert Ernest
člen predstavenstva

NAŠI SKVELÍ KLIENTI

NAŠI SKVELÍ KLIENTI

KONTAKTY NA NAŠE SPOLOČNOSTI

KONTAKTY NA NAŠE SPOLOČNOSTI